TỔ QUỐC THÂN YÊU


Co To quoc Co Viet Nam Vietnam Flag

Thời gian là vàng ngọc

Nghe nhạc

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Tài nguyên dạy học

  Danh ngôn song ngữ Anh - Việt

  CÂU LẠC BỘ VIOLET

  BẤO MỚI

  Gốc > Thông tin cập nhật >

  Hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng lớp 9 THCS đầu năm học 2016-2017

  Thực hiện công văn số Số: 1319/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng lớp 9 THCS đầu năm học 2016-2017 ngày 07/10/2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 THCS đầu năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Mục đích:

  + Đánh giá chất lượng dạy học đầu năm lớp 9 THCS; cung cấp thông tin điều chỉnh việc dạy học, quản lí tại các trường THCS.

  + Giúp học sinh làm quen với bài thi trắc nghiệm khách quan và phiếu trả lời trắc nghiệm;

  - Yêu cầu: Tất cả các khâu tổ chức khảo sát đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác. 2. Môn thi, lịch thi

  2.1. Môn thi: Học sinh làm 03 bài thi: Bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn, Bài thi tổng hợp (gồm các môn KHTN: Vật lý, Hóa học, Sinh học; KHXH: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; Ngoại ngữ: Tiếng Anh). Nội dung thi trong phạm vi chương trình học kì I lớp 9 tính đến ngày 15/10/2016.

  2.2. Hình thức thi:

  - Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận;

  - Bài thi môn Toán gồm 02 phần: Phần I. Trắc nghiệm khách quan (25 câu TNKQ 4 lựa chọn, tỉ lệ 50%, thời gian làm bài 45 phút); Phần II. Tự luận (tỉ lệ 50%, thời gian làm bài 45 phút).

  - Bài thi tổng hợp 100% trắc nghiệm khách quan (50 câu TNKQ 4 lựa chọn), gồm 03 phần: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học): 20 câu = 40%; Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân): 20 câu = 40%; Tiếng Anh: 10 câu = 20%.

  2.3. Lịch khảo sát, thời gian làm bài:

  Buổi thi ngày 19/10/2016:

  SÁNG: Ngữ văn 120 phút.

  + Thời gian giao đề: 7 giờ 55; Thời gian bắt đầu làm bài:8 giờ 00

  CHIỀU:  Toán 90 phút

  +Thời gian giao đề:  13 giờ 55; Thời gian bắt đầu làm bài: 14 giờ 00

  Buổi thi ngày 20/10/2016:

  SÁNG:  Bài thi tổng hợp 90 phút

  + Thời gian giao đề: 7 giờ 55; Thời gian băt đầu làm bài: 8 giờ 00

  * Ghi chú: Thời gian làm bài thi môn Toán 90 phút không kể thời gian thu bài Phần TNKQ và phát đề Phần tự luận.

  Lưu ý: Học sinh các khối khác nhà trường cho nghỉ và có kế hoạch dạy bù.

  3. Tổ chức coi thi, chấm thi

  3.1. Tổ chức coi thi:

  - Mỗi trường THCS thành lập một Hội đồng coi thi do Hiệu trưởng ra Quyết định. Phải đảm bảo mỗi phòng thi có 02 cán bộ coi thi; giám thị coi thi tại phòng thi là các giáo viên không dạy môn thi, trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng coi thi xem xét quyết định.

  - Cách đánh số báo danh và xếp phòng thi: Trường THCS lập danh sách tất cả thí sinh dự thi theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh để đánh số báo danh. Thí sinh được đánh số báo danh từ 1 đến hết xếp theo vần tên học sinh. Mỗi phòng thi xếp không quá 24 thí sinh, phòng cuối cùng có thể có 28 thí sinh.

  - Qui trình coi thi chung, họp Hội đồng coi thi, phân công nhiệm vụ,… do Hiệu trưởng qui định vận dụng theo Qui chế thi THPT quốc gia hiện hành, đảm bảo khách quan, chính xác. Việc phát đề thi, thu bài thi có nội dung TNKQ (bài thi môn Toán, Bài thi tổng hợp) thực hiện theo phụ lục đính kèm. Kết thúc mỗi buổi thi nhà trường thu đề thi và lưu giữ tại trường.

  - Sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN): Theo phụ lục đính kèm.

  3.2. Tổ chức chấm thi: Mỗi trường THCS thành lập một Hội đồng chấm thi do Hiệu trưởng ra Quyết định. Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, Hội đồng chấm thi tổ chức làm phách bài thi, chấm thi, lên điểm bài thi, đảm bảo chính xác, khách quan

  Qui trình làm phách bài thi, chấm thi, xử lí kết quả thi do Hiệu trưởng qui định vận dụng theo Quy chế các kỳ thi hiện hành, đảm bảo khách quan, chính xác. Cần lưu ý việc ghép điểm 02 phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận bài thi môn Toán. Giám khảo chấm thi Phần thi TNKQ môn Toán và Bài thi tổng hợp trên Phiếu TLTN nên không làm phách, vì vậy Chủ tịch HĐ coi thi cần có giải pháp đảm bảo khách quan trong việc chấm thi.

  3.3. Đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm:

  - Đề thi chung trong toàn tỉnh. Sở GDĐT tổ chức ra đề, in sao đề thi theo số lượng thí sinh từng Hội đồng thi.

  - Giấy thi do các trường có thí sinh dự thi chịu trách nhiệm. Theo mẫu của SGD&ĐT.

  - Phiếu trả lời trắc nghiệm: Sở GDĐT in sao theo số lượng từng Hội đồng thi.

  - Giao nhận đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm: 14h, ngày 18/10/2016 tại Phòng GDĐT; Chủ tịch Hội đồng thi trực tiếp nhận.

  4. Kinh phí Sở GD ĐT chịu trách nhiệm kinh phí làm đề thi, in sao và vận chuyển đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm đến các Phòng GDĐT. Các trường THCS chịu trách nhiệm kinh phí coi thi, chấm thi, giấy thi, văn phòng phẩm phục vụ kì và các công việc liên quan tại trường. Việc chi kinh phí phải thực hiện đúng các qui định hiện hành, không được thu tiền của học sinh.

  5. Trách nhiệm của các đơn vị Các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc coi thi, chấm thi; tổ chức coi thi, chấm thi, xử lí kết quả và lập báo cáo.

  - Qui định thời hạn thực hiện chấm thi, báo cáo kết quả thi.

  + Chấm thi: Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

  + Tổng hợp báo cáo nộp báo cáo về PGD theo mẫu đính kèm, thời hạn: Trước ngày 24/10/2016( tổ THCS và địa chỉ mienpgdkc@gmail.com) Trên đây là hướng dẫn khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 THCS đầu năm học 2016-2017. Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện.

                                                                    KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                          (Đã ký)

                                                                  Nguyễn Phú Cường


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Văn Bẩy @ 09:37 13/10/2016
  Số lượt xem: 1416
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Chúng ta cùng cười nhé !