TỔ QUỐC THÂN YÊU


Co To quoc Co Viet Nam Vietnam Flag

Thời gian là vàng ngọc

Nghe nhạc

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Tài nguyên dạy học

  Danh ngôn song ngữ Anh - Việt

  CÂU LẠC BỘ VIOLET

  BẤO MỚI

  Hướng dẫn đồng nghiệp trong Phát triển nghề nghiệp GV - THCS

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Bẩy (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:47' 30-07-2012
  Dung lượng: 215.5 KB
  Số lượt tải: 265
  Số lượt thích: 0 người

  HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP
  TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CỐT CÁN

  1
  CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ
  QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
  Ngày 27/7/2012  “THUYỀN TRỞ AI?
  THUYỀN ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU?”

  HỢP ĐỒNG HỌC TẬP


  HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP
  TRONG PHÁT TRIỂN
  NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  Mục tiêu tổng quát
  Kết thúc khóa tập huấn, giáo viên cốt cán có khả năng:
  Hiểu rõ các khái niệm cơ bản nhất liên quan đến phát
  triển nghề nghiệp giáo viên và hướng dẫn đồng nghiệp
  trong phát triển nghề nghiệp giáo viên;
  Áp dụng các phương pháp, hình thức hướng dẫn đồng
  nghiệp phù hợp với nhu cầu của người được hướng dẫn;
  lập được kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển
  nghề nghiệp giáo viên;
  Tập huấn lại cho giáo viên ở địa phương về “hướng dẫn
  đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên”.
  Nội dung tập huấn
  Chương 1: Phát triển nghề nghiệp giáo viên
  Hoạt động 1: Phát triển nghề nghiệp giáo viên là gì?
  Hoạt động 2: Chức năng, đặc điểm của phát triển nghề nghiệp GV
  Hoạt động 3: Mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên là gì?
  Chương 2: Mô hình hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên
  Hoạt động 4: Khái niệm hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề
  nghiệp giáo viên
  Hoạt động 5: Các lĩnh vực hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển
  nghề nghiệp giáo viên
  Hoạt động 6: Hình thức hướng dẫn đồng nghiệp và công cụ, phương
  pháp thu thập, xử lí thông tin trong hướng dẫn đồng nghiệp
  Chương 3: Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp
  Hoạt động 7: Yêu cầu đối với người hướng dẫn đồng nghiệp
  Hoạt động 8: Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp
  CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

  HOẠT ĐỘNG 1: PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN LÀ GÌ?

  Thời gian: 60 phút
  Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có khả năng:
  - Giải thích được khái niệm phát triển nghề nghiệp giáo viên.
  - Đưa ra được các ví dụ minh họa về phát triển nghề nghiệp giáo viên.
  - Liên hệ với thực tiễn phát triển nghề nghiệp giáo viên tại cơ sở giáo dục của mình.

  Học liệu: - Phiếu học tập 1a, 1b
  - Tài liệu phát tay 1a,1b
  - Giấy A0, A4, bảng, phấn/bút viết
  Tiến trình hoạt động
  - Làm việc cá nhân với phiếu học tập 1a (5’)
  - Làm việc nhóm sau khi đã có kết quả làm việc cá nhân (10’)
  - Trình bày kết quả làm việc nhóm (15’)
  & Phát tài liệu phát tay 1a
  - Làm việc cá nhân với phiếu học tập 1b (5’)
  - Đưa phương án phiếu 1b (5’)
  & Phát tài liệu phát tay 1b
  - & Tổng kết hoạt động (10’)
  1. Phát triển nghề nghiệp GV là gì?
  Phát triển nghề nghiệp giáo viên được hiểu là sự phát triển
  nghề nghiệp mà một giáo viên đạt được do có các kỹ năng
  nâng cao (qua quá trình học tập, nghiên cứu và tích lũy
  kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp ứng các yêu cầu sát hạch
  việc giảng dạy, giáo dục một cách hệ thống.
  1.2. Bản chất của phát triển nghề nghiệp GV
  Là quá trình gia tăng sự thích ứng trong lao động nghề
  nghiệp của người giáo viên.
  1.3. Nội dung của phát triển nghề nghiệp GV
  Rất phong phú, bao gồm:
  Mở rộng, đổi mới tri thức khoa học liên quan đến giảng
  dạy môn học do giáo viên phụ trách (NLCM)
  Mở rộng, phát triển, đổi mới tri thức, kỹ năng thực hiện
  các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường cũng
  như phát triển các giá trị, đạo đức nghề nghiệp.(NL nghiệp
  vụ của nghề - NVSP& PCĐĐ)
  Trong các nội dung nêu trên, gia tăng năng lực nghiệp
  vụ của nghề (nghiệp vụ sư phạm) cho giáo viên là nội
  dung quan trọng.

  1.4. Mục đích của phát triển nghề nghiệp GV
  Hướng đến sự phát triển của mỗi giáo viên
  và sự phát triển của hệ thống/tổ chức, cơ sở
  giáo dục.


  CÙNG SUY NGẪM
  Hãy suy nghĩ về thực trạng nhận thức của
  cán bộ quản lý, giáo viên tại cơ sở giáo dục
  của mình về vấn đề phát triển nghề nghiệp
  giáo viên.
  (chia sẻ trong nhóm) (5’)
  Mời HV chia sẻ với cả lớp
  CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  HOẠT ĐỘNG 2: CHỨC NĂNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  Thời gian: 90 phút
  Mục tiêu: Sau khi kết thúc hoạt động này, học viên có khả năng:
  - Phân tích được các chức năng và đặc điểm của phát triển nghề nghiệp giáo viên.
  Lấy được ví dụ minh họa cho các chức năng và đặc điểm của phát triển nghề nghiệp giáo viên.
  Học liệu: - Phiếu học tập 2a, 2b
  - Tài liệu phát tay 2a, 2b, 2c
  - Giấy A0, A4, bảng, phấn/bút viết
  Tiến trình hoạt động
  - Nghiên cứu tài liệu phát tay 1a
  - Chia nhóm (4 người)- sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn
  (10’), Giải quyết nhiệm vụ của phiếu học tập 2a, Trình bày
  kết quả thảo luận trên giấy Ao
  - Các nhóm báo cáo (15’)
  & Phát tài liệu phát tay 2a
  - HV làm việc các nhân với phiếu 2b (5’)
  - Thảo luận toàn lớp về kết quả phiếu 2b (10’)
  - GV tóm tắt kết quả thảo luận của lớp – Xác định đặc điểm của
  PTNNGV (10’)
  & Phát tài liệu phát tay 2b
  - GV tóm tắt và tổng kết chung (10’)
  & Phát tài liệu 2c (5’)
  1.2- Chức năng của phát triển nghề nghiệp GV:
  - Mở rộng, đổi mới và phát triển NL nghề nghiệp cho GV
  - Mang lại những thay đổi cho hệ thống giáo dục (ở cả
  cấp độ vi mô và vĩ mô) và cho cá nhân mỗi giáo viên.
  2. Đặc điểm của phát triển nghề nghiệp GV:

  a) Phát triển nghề nghiệp giáo viên dựa trên xu hướng tạo dựng thay vì dựa trên mô hình chuyển giao;
  b) Là một quá trình mang tính tất yếu và lâu dài đối với mỗi giáo viên:
  + Tất yếu: bởi dạy học và giáo dục là những quá trình thay đổi và gắn liền với sự sáng tạo của mỗi giáo viên.
  + Lâu dài: bởi phát triển nghề nghiệp giáo viên bắt đầu từ sự chuẩn bị khởi đầu ở cơ sở đào tạo nghề và tiếp tục trong quá trình lao động nghề nghiệp của giáo viên tại cơ sở giáo dục cho đến khi về hưu.
  c) Được thực hiện với những nội dung cụ thể
  d) Liên quan mật thiết với những thay đổi/cải cách trường học.
  e) Phát triển nghề nghiệp giáo viên là một quá trình cộng tác.
  g) Được thực hiện và thể hiện rất đa dạng và có thể rất khác biệt ở những bối cảnh khác nhau (,không có một dạng hay một khuôn mẫu duy nhất cho sự phát triển nghề nghiệp giáo viên để áp dụng cho bất kỳ cơ sở giáo dục nào).
  3. Vai trò của phát triển nghề nghiệp GV
  a) Phát triển nghề nghiệp giáo viên có vai trò giúp/hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng những lý thuyết và thực tiễn sư phạm và giúp họ phát triển sự thành thạo trong nghề.
  b) Có ảnh hưởng tích cực/hiệu quả đến việc hình thành, phát triển hoạt động học và tự giáo dục của học sinh. “Dùng nhân cách để tác thành nhân cách”
  c) Gia tăng sự thích ứng trong lao động nghề nghiệp của người giáo viên.
  d) Mang lại những thay đổi cho cá nhân mỗi giáo viên và cho cả hệ thống giáo dục (ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô).

  NHẬT KÝ HỌC TẬP
  19
  ĐÁNH GIÁ
  Cá nhân tự đánh giá bằng điểm số (10/10) và tính tổng điểm trước và sau tập huấn và chia trung bình để phân tích sự thay đổi của cá nhân trước và sau khi học tập
  CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

  HOẠT ĐỘNG 3: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  Thời gian: 90 phút
  Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có khả năng:
  Giải thích được vì sao có sự đa dạng các mô hình phát triển nghề
  nghiệp giáo viên
  Mô tả được một số mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên hiện
  đang được sử dụng rộng rãi.
  Liên hệ với thực tiễn phát triển nghề nghiệp giáo viên tại cơ sở giáo
  dục của mình.

  Học liệu: - Phiếu học tập 3a, 3b
  - Tài liệu phát tay 3a,3b,3c
  - Giấy A0, A4, bảng, phấn/bút viết

  Tiến trình hoạt động
  & Phát tài liệu phát tay 3a - Học viên nghiên cứu cá nhân (5’)
  - Học viên làm việc cá nhân với phiếu học tập 3ª (5’).
  - Câu hỏi “ tại sao có sự đa dạng các mô hình phát triển nghề nghiệp
  giáo viên” và điều khiển lớp thảo luận (10’).
  - Học viên làm việc cặp đôi để thực hiện nhiệm vụ học tập trong phiếu
  học tập 3b. Đọc tài liệu phát tay 3b để tham khảo (5’).
  - Câu hỏi “ Các trường học ở nước ta sử dụng những mô hình nào
  trong các mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên mà chúng ta vừa
  nghiên cứu? Mô hình nào được sử dụng nhiều nhất? Đánh giá hiệu
  quả của các mô hình đó?” (15’).
  - Học viên làm việc theo nhóm và trình bày kết quả làm việc của nhóm
  trên giấy A0. Các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm
  - Tổng kết thảo luận, tóm tắt nội dung chính của hoạt động
  & Phát tài liệu phát tay 3c.
  1. Mô hình phát triển nghề nghiệp GV là gì?
  1.1. Mô hình là gì?
  Là hình ảnh (hình tượng, sơ đồ, sự mô tả .v.v) ước lệ của một khách thể (hay một hệ thống các khách thể, các quá trình hoặc hiện tượng). Theo nghĩa hẹp, mô hình là khuôn mẫu, tiêu chuẩn, theo đó mà chế tạo ra sản phẩm hàng loạt; là thiết bị, cơ cấu tái hiện hay bắt chước cấu tạo và hoạt động của cơ cấu khác (của nguyên mẫu hay cái được mô hình hóa) vì mục đích khoa học và săn xuất. (Từ điển Bách Khoa Việt Nam. NXb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2002).
  1.2. Mô hình phát triển nghề nghiệp GV là gì?
  Là một kiểu cấu trúc (các thành tố và mối quan hệ giữa chúng) để vận hành các hoạt động cần thiết nhằm gia tăng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, tạo những cơ hội để giáo viên có thể phát triển nghề nghiệp của bản thân

  2. Các mô hình phát triển nghề nghiệp GV
  của một số nước

  3. Các mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên được sử dụng phổ biến ở VN
  - Mô hình cá nhân tự định hướng phát triển
  - Mô hình tham gia vào quá trình đổi mới
  - Mô hình thực hiện các nghiên cứu trong lớp học
  - Mô hình tập huấn
  Mô hình mạng lưới giáo viên trong hướng dẫn đồng nghiệp
  - Mô hình hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên

  3.1. Mô hình cá nhân tự định hướng phát triển
  - GV đặt ra những mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho bản thân
  - Tự hoạch định những hoạt động bồi dưỡng cá nhân và cách thức
  để đạt những mục tiêu đó.
  - Tự tạo cho mình một động cơ học tập, phát triển nghề nghiệp.
  - Mô hình này giúp giáo viên giải quyết được các vấn đề họ gặp phải
  trong giảng dạy, từ đó tạo nên một ý thức về việc phát triển nghề
  nghiệp.
  Cách thực hiện:
  - GV xác định một mục tiêu mà họ cho là quan trọng với họ (hay với
  nhóm nhỏ)
  - Liệt kê các hoạt động mà họ sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu
  - Các nguồn lực cần phải có để thực hiện
  - Cách thức tiến hành để quá trình thực hiện của họ và những thành
  tựu họ đạt được sẽ được đánh giá.
  3.2. Mô hình giáo viên tham gia vào quá trình đổi mới
  Quá trình phát triển nghề nghiệp trong nhà trường bao gồm việc đánh giá các PPDH hiện đang sử dụng và xem xét các khó khăn phát sinh khi sử dụng những PP này. Những khó khăn này có thể được thực hiện thông qua việc:
  Cải tiến chương trình đào tạo,
  Thiết kế chương trình hoặc thay đổi PPDH.
  Qua việc tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, đọc tài liệu và thực nghiệm đổi mới giáo dục, giáo viên sẽ được trang bị kiến thức, kĩ năng mới phục vụ tốt hơn cho công việc của họ.
  3.3. Mô hình thực hiện các nghiên cứu trong lớp học
  Mô hình nghiên cứu này bao gồm:
  Xác định vấn đề nghiên cứu,
  Thu thập số liệu,
  Phân tích số liệu và thực hiện thay đổi về phương pháp dạy học và sau đó thu thập thêm số liệu để so sánh, đối chiếu.
  Công việc này có thể do giáo viên hoặc nhóm giáo viên thực hiện.
  Mô hình nghiên cứu được xây dựng trên quan niệm cho rằng một trong những biểu hiện của một giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi là khả năng biết soi rọi, đánh giá hiệu quả công việc của chính mình.
  3.4. Mô hình tập huấn
  Giáo viên tham dự các lớp tập huấn theo:
  + Nhu cầu của bản thân;
  + yêu cầu của tổ chức/người quản lý để phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động dạy học và giáo dục.
  Hoạt động tập huấn cho giáo viên có thể được thực hiện
  theo những hình thức khác nhau: tập huấn đại trà, tập
  huấn cho nhóm giáo viên; tập huấn tập trung hoặc tập
  huấn tại cơ sở giáo dục.

  3.5. Mô hình mạng lưới giáo viên trong hướng dẫn đồng nghiệp
  Mạng lưới của các GV tạo điều kiện cho các GV xích lại gần nhau để giải quyết các vấn đề mà họ gặp phải trong công việc, và nhờ đó có thể phát triển được sự nghiệp riêng của mỗi người với tư cách là các cá nhân hay với tư cách là nhóm GV.
  Các mạng lưới này có thể được tạo ra một cách tương đối không chính thức thông qua các cuộc họp thường kì giữa các GV; hoặc chính thức thông qua việc thiết lập các mối quan hệ, giao tiếp và hội thoại
  Ở VN, mô hình mạng lưới các GV cốt cán đã bước đầu được hình thành và được sử dụng nhằm phát huy vai trò của những GV này trong hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp. Vì:
  + Thứ nhât, về nguyên lý, sự phát triển không diễn ra theo hàng ngang;
  + Thứ hai, sự khác biệt về hiệu quả giảng dạy của GV quyết định sự khác biệt về kết quả HS hơn là những yếu tố khác;
  + Thứ ba, các GV cốt cán được tổ chức thành một mạng lưới thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nghề nghiệp cho đồng nghiệp (không chỉ trong nội bộ trường mà mở rộng trong mạng lưới các trường học) [9].
  3.6. Mô hình hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên
  Đây là mô hình hoạt động tương tác giữa các giáo viên với nhau. Người có nhiều kinh nghiệm giúp người ít kinh nghiệm. Qua đó người giáo viên ít kinh nghiệm sẽ trưởng thành. Mô hình này có ưu thế là tạo nên một động lực từ bên trong đội ngũ giáo viên để phát triển ngề nghiệp của họ.

  CÙNG SUY NGẪM VÀ CHIA SẺ
  Thực tế ở cơ sở của các Thầy, Cô thường
  sử dụng những mô hình nào trong các mô
  hình phát triển nghề nghiệp giáo viên mà
  chúng ta vừa nghiên cứu? Mô hình nào
  được sử dụng nhiều nhất? Vì sao?
  ĐÁNH GIÁ
  CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP
  TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  HOẠT ĐỘNG 4: KHÁI NIỆM HƯỚNG DẪN ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  Thời gian: 60 phút
  Mục tiêu: Sau khi hoàn thành hoạt động này, học viên có
  khả năng:
  Phân tích được nội hàm khái niệm hướng dẫn đồng
  nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên.
  - Giải thích được vai trò của hướng dẫn đồng nghiệp trong
  phát triển nghề nghiệp giáo viên.
  Học liệu: - Phiếu học tập 4a, 4b
  - Tài liệu phát tay 4a, 4b
  - Giấy A0, A4, bảng, phấn/bút viết
  Tiến trình hoạt động
  Học viên làm việc theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập 4a. Trình bày kết quả làm việc của nhóm trên giấy A0 (5’).
  Tổ chức các nhóm báo cáo kết quả (15’).
  Làm việc với phiếu học tập 4b (10’).
  Các nhóm báo cáo kết quả (15’)
  & Phát tài liệu phát tay 4a và đề nghị các nhóm nghiên cứu, chỉnh sửa kết quả làm việc của nhóm. Các nhóm báo cáo kết quả đã hoàn chỉnh.
  Khái quát những vấn đề chính về hướng dẫn đồng nghiệp.
  Phát tài liệu phát tay 4b
  Tổng kết nội dung chính của hoạt động.
  1. Hướng dẫn là gì?
  Hướng dẫn (mentoring) là quá trình tác động có chủ định của chủ thể hướng dẫn đến quá trình phát triển tự nhiên của đối tượng được hướng dẫn/giúp đỡ nhằm làm cho người đó hiểu, chấp nhận và sử dụng được những năng lực, khả năng và những mối quan tâm của mình trong việc đạt đến các mục tiêu phải thực hiện (mục tiêu do người đó tự đặt ra hoặc được đặt ra từ bên ngoài nhưng người đó phải đạt được).
  Quan niệm trên về hướng dẫn cho thấy :
  Chủ thể hướng dẫn trước hết phải là người có kinh
  nghiệm (tri thức, kĩ năng, giá trị và chuẩn mực) về một lĩnh
  vực nào đó.
  Tác động có chủ định của chủ thể hướng dẫn được thực
  bằng việc sử dụng kinh nghiệm của mình để cố vấn cho
  người được hướng dẫn. Tức là đưa ra cho người được
  hướng dẫn những lời khuyên trên cơ sở am hiểu công
  việc, nắm vững vấn đề cần giải quyết. Người hướng dẫn
  không chỉ là người cung cấp thông tin cho người được
  hướng dẫn mà còn là người cho người hướng dẫn cách
  giải quyết vấn đề.
  Dưới tác động của người hướng dẫn, người được
  hướng dẫn có những thay đổi theo hướng tích cực
  2. Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên là gì?
  Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên được xem xét với tư cách là một chương trình hoạt động (hoặc các dịch vụ) của nhà trường làm cho việc phát triển nghề nghiệp được thực hiện thông qua công việc lâu dài và liên tục, đáp ứng kịp thời với nhu cầu của giáo viên ngay trong quá trình dạy học và giáo dục. Hiệu quả của hướng dẫn đồng nghiệp được thể hiện qua những thay đổi của đồng nghiệp được hướng dẫn trong hoạt động dạy học và giáo dục của họ
  3. Giáo viên vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của hoạt động hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên.
  Trong nhà trường, giáo viên giỏi/có kinh nghiệm cùng với các cán bộ quản lý trường học là người hướng dẫn cho đồng nghiệp của mình, đặc biệt là các đồng nghiệp trẻ. Những người này cần hướng dẫn cho đồng nghiệp để giúp họ phát triển cả về chuyên môn và nghiệp vụ.
  VẬY, Hướng dẫn đồng nghiệp những gì để
  họ phát triển nghề nghiệp liên tục ? Và
  hướng dẫn đồng nghiệp như thế nào để
  đồng nghiệp phát triển một cách hiệu quả?


  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY, CÔ!
   
  Gửi ý kiến

  Chúng ta cùng cười nhé !